Pokud chcete uplatnit reklamaci zboží v zákonné době, je nutné vyplnit přiložený formulář.
Tento formulář buď přiložte ke zboží a dodejte nám celý balíček na naši doručovací adresu, nebo se nám ozvěte na některém z našich kontaktů a společně vymyslíme, jak budeme dále postupovat.